İso Geçme Toleransları
Mil Tolerans
Mil toleransı seçiniz
Tolerans verilecek ölçü
Alt değer
Alt değer ölçü
Üst değer
Üst değer Ölçü
Delik Tolerans
Delik toleransı seçiniz
Tolerans verilecek ölçü
Alt değer
Alt değer ölçü
Üst değer
Üst değer ölçü