Modül (mn)
Döndüren Diş Sayısı (Z1)
Diş Sayısı (Z2)
*Toplam Çalışma Açısı (ε)° Genelde 90°
Döndüren (Z1) Dişli Devri dev/dk
Helis Açısı (β)
Derece°
Dakika'
Saniye''

Toplam Açı°
Döndüren Z1
~Diş Üstü Çapı (Øda1)
Bölüm Dairesi Çapı (Ødo1
Diş Dibi Çapı (Ødf1)
~Diş Genişliği (B1)
Merkez Açısı(δ1)
Diş Üstü Açısı (α1)
Arka Sırt Açısı (θ1)
Koni Ana Doğru Uzunluğu (Ra1)
Merkez-Bölüm Dairesi Arası (F1)
~Bölüm Dairesi-Göbek Çıkıntı Arası (G1)
Sanal (İdeal) Diş Sayısı (Zi1)
Döndürülen Z2
~Diş Üstü Çapı (Øda1)
Bölüm Dairesi Çapı (Ødo1
Diş Dibi Çapı (Ødf1)
~Diş Genişliği (B1)
Merkez Açısı(δ1)
Diş Üstü Açısı (α1)
Arka Sırt Açısı (θ1)
Koni Ana Doğru Uzunluğu (Ra1)
Merkez-Bölüm Dairesi Arası (F1)
~Bölüm Dairesi-Göbek Çıkıntı Arası (G1)
Sanal (İdeal) Diş Sayısı (Zi1)
Ortak Değerler
~En Büyük Diş Derinliği (h)
İç Modül (mi)
Döndürülen Z2'nin İletim/Devir Oranı Hesabı
İletim Oranı (Z2'nin Turu)
Z2'nin Devri (dev/dk)
Z2'nin 1 Turda Aldığı Yol (mm)
Z2'nin 1 Dakikada Aldığı Yol (mm)