Adım (mm) Z Makara Çapı (Ø D)
Olabilecek Dış Üstü Çapı (Ø da) Bölüm Dairesi Çapı (Ø do) Diş Dibi Çapı (Ø df)
Diş Dibi Kontrol Parametreleri (h11)
MDC MDT
Özel Adımlı Zincir Dişli