Modül (mn)
Döndürülen Çember Dişli (Z1)
Döndüren Pinyon Dişli (Z2)
Diş Profil Açısı (α) Genellikle 20°
Döndüren Pinyon Dişli (Z2) Devri dev/dk
Helis Açısı (β)
Derece°
Dakika'
Saniye''

Toplam Açı°
Kosinüs Değeri
Döndürülen Çember Dişli (Z1)
(Çember İç Çapı) Diş Üstü Çapı (Øda1)
Bölüm Dairesi Çapı (Ødo1)
Diş Dibi Çapı (Ødf1)
Temel Daire Çapı (Ødg1)
Diş Derinliği (H)
Döndürülen Z2
(Çember İç Çapı) Diş Üstü Çapı (Øda1)
Bölüm Dairesi Çapı (Ødo1)
Diş Dibi Çapı (Ødf1)
Temel Daire Çapı (Ødg1)
Eksenler Arası Mesafe (E)
Döndürülen Z1'nin İletim/Devir Oranı Hesabı
İletim Oranı (Z2'nin Turu)
Z1'nin Devri (dev/dk)
Z1'nin 1 Turda Aldığı Yol (mm)
Z1'nin 1 Dakikada Aldığı Yol (mm)